SVATEBNÍ FORMULÁŘ

Kterou službu chcete objednat?

Budou chtít upravit i svatebčané?

Pokyny k platbě za rezervaci termínu (zálohy)

Rezervace je platná ode dne připsání částky na bankovní účet. Výše zálohy bude odečtena z celkové ceny služeb. Záloha je nevratná. Výjimku tvoří případ, kdy je svatební termín zrušen ze strany vizážistky.

 

    Číslo účtu: 1020349503/6100

    Částka: 1 000

    Variabilní symbol: datum svatby (DDMMRRRR)

    Poznámka: jméno a příjmení nevěsty

Objednávka byla přijata. Ozvu se Vám hned, jak si zprávu přeču.

Krásný den, Anežka A.